Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Informacja o badaniu naukowym „Kształtowanie kompetencji językowych u uczniów z dysleksją rozwojową”

Administrator

Informacja o badaniu naukowym

Kształtowanie kompetencji językowych u uczniów z dysleksją

rozwojową”

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2017 otrzymał grant naukowy dla projektu „Kształtowanie kompetencji językowych u uczniów z dysleksją rozwojową rozwojową”. Projekt realizuje zespół pod kierunkiem profesora Sambora Gruczy. Zespół ten od 2012 roku prowadzi okulograficzne badania eksperymentalne w założonym na wydziale Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (LELO; www.lelo.uw.edu.pl).

Podstawowym celem naszych badań jest próba odpowiedzi na pytania o uwarunkowania kompetencji w przyswajaniu języka angielskiego przez uczniów z dysleksją. Badaniami zostaną objęte dwie grupy polskich licealistów: z i bez dysleksji rozwojowej, z czego druga będzie stanowić grupę kontrolną. Celem badania będzie zarejestrowanie przy pomocy kamery (okulografu), a następnie przeanalizowanie ruchów gałek ocznych podczas pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego.

Badanie będzie obejmowało dwie sesje z udziałem ucznia. Podczas pierwszego, godzinnego spotkania z dr Katarzyną Bogdanowicz – psychologiem - będą przeprowadzone testy oceniające umiejętność pisania, czytania oraz umiejętności językowe. Podczas drugiego spotkania przeprowadzone zostanie badanie okulograficzne. Jest to nieinwazyjna metoda pozwalająca na rejestrowanie ruchów gałek ocznych podczas czytania tekstu (w tym badaniu – w języku angielskim). Pozwala na zebranie dużej ilości danych na temat przebiegu procesów

poznawczych. Ta część badania będzie trwała ok. 20 minut. Oba spotkania będą odbywały się w budynku, w którym mieści się szkoła.

Uzyskane wyniki będą całkowicie anonimowe i poufne, co oznacza, że indywidualne dane uzyskane od ucznia nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający jego identyfikację. Po badaniu uczeń otrzymaj krótką informację zwrotną na temat wyników uzyskanych przez siebie w testach psychologicznych.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego z gorącą prośbą o wyrażenie zgody na udział w badaniu.

 

W razie pytań merytorycznych oraz etycznych pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

Prof. dr hab. Sambor Grucza

Dziekan

Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

Kategoria: